منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود کتاب شیمی اثر Theodore L. Brown ویراست ۱۴ سال ۲۰۱۷

دانلود کتاب شیمی اثر Theodore L. Brown ویراست ۱۴ سال ۲۰۱۷

دانلود کتاب والیدامایسین و مشتقات آن اثر Xiaolong سال 2017

دانلود کتاب والیدامایسین و مشتقات آن اثر Xiaolong سال 2017

پکیج کتاب های طیف سنجی مادون قرمز (IR) و طیف سنجی رامان

پکیج کتاب های طیف سنجی مادون قرمز (IR) و طیف سنجی رامان

پکیج کتاب های شیمی سوپرا مولکولار

پکیج کتاب های شیمی سوپرا مولکولار

دانلود کتاب شیمی معدنی برای علوم محیط زیست و زمین شناسی

دانلود کتاب شیمی معدنی برای علوم محیط زیست و زمین شناسی

کتاب نانو فن آوری سرطان Cancer Nanotechnology

کتاب نانو فن آوری سرطان Cancer Nanotechnology

دانلود کتاب چارچوب های آلی - فلزی

دانلود کتاب چارچوب های آلی - فلزی

دانلود کتاب و حل المسائل شیمی معدنی میسلر ویراست پنجم

دانلود کتاب و حل المسائل شیمی معدنی میسلر ویراست پنجم

دانلود کتاب و حل المسائل شیمی معدنی میسلر ویراست پنجم

دانلود کتاب و حل المسائل شیمی معدنی میسلر ویراست پنجم

کتاب نانو فن آوری سرطان Cancer Nanotechnology

کتاب نانو فن آوری سرطان Cancer Nanotechnology

دانلود رایگان کتاب پلیمرهای معدنی

دانلود رایگان کتاب پلیمرهای معدنی

مقدمه ای بر شیمی کئوردیناسیون

مقدمه ای بر شیمی کئوردیناسیون

فروشگاه فایل

 • دانلود کتاب شیمی اثر Theodore L. Brown ویراست ۱۴ سال ۲۰۱۷

 • دانلود کتاب والیدامایسین و مشتقات آن اثر Xiaolong سال 2017

 • پکیج کتاب های طیف سنجی مادون قرمز (IR) و طیف سنجی رامان

 • پکیج کتاب های شیمی سوپرا مولکولار

 • پکیج کتاب با عنوان شیمی فسفر (Phosphorous chemistry package)

 • پکیج کتاب های شیمی صنعتی

 • پکیج کتاب های طیف بینی رزونانس مغناطیسی (NMR)

 • پکیج کتاب های گرافن (graphene)

 • دانلود کتاب شیمی در متن: کاربرد شیمی در جامعه اثر ویرایش هفت

 • کتاب شیمی آلی اثر PETER VOLLHARDT ویرایش هفتم سال 2011

 • دانلود کتاب نظریه و کاربردهای نگرش تجربی ظرفیت پیوند

 • دانلود کتاب راهنمای آزمون بقا شیمی فیزیک اثر Jochen Vogt سال

 • دانلود کتاب شیمی آلی اثر David J. Hart ویرایش سیزدهم

 • دانلود کتاب روش های تجربی در علوم فیزیکی اثر Thomas Lucatort

 • دانلود کتاب شیمی فیزیک مولکولی اثر José J.C. Teixeira-Dias

 • دانلود کتاب مسیرهای شیمی فیزیک مدرن اثر Rainer Wolf سال 2017

 • دانلود هندبوک CRC شیمی و فیزیک اثر W M Haynes ویرایش 97

 • دانلود کتاب شیمی معدنی اثر Catherine E. Housecroft ویرایش 4

 • دانلود کتاب شیمی آلی همراه با حل المسایل اثر Maitland Jones

 • دانلود کتاب پیشرفت ها در NMR حالت جامد بیولوژیکی

 • دانلود کتاب پیشرفت ها در واکنش های آسیل دار شدن فریدل کرافتس

 • دانلود کتاب کشاورزی و الکتروآنالیز غذا اثر ALBERTO ESCARPA

 • دانلود کتاب نانولوله های کربنی اثرAida Todri-Sanial سال 2017

 • دانلود کتاب شناسایی، تولید و استفاده از الکل ها و بیو الکل

 • دانلود کتاب اتانول و آموزش الکل به عنوان الگوی یادگیری شیمی

 • دانلود کتاب شیمی بالینی حیوانات آزمایشگاهی اثر ویرایش سوم

 • دانلود کتاب آمینو اسیدهای غیر کانونی اثر Edward A. Lemke

 • دانلود کتاب شیمی اثر Darrell D Ebbing ویرایش یازدهم سال 2017

 • دانلود کتاب شارش الکترون در شیمی آلی اثر Paul H Scudder

 • دانلود کتاب طیف بینی ارتعاشی در رابطهای الکتریکی

 • دانلود کتاب مقدمه ای کامل بر طیف بینی مدرن NMR اثر Roger S.

 • دانلود کتاب دی متیل سولفو اکسید (DMSO) در تراما و بیماری

 • دانلود کتاب سنتز کاتالیز شده بنزوفوران توسط فلز واسطه

 • دانلود کتاب سنتز هتروسیکل کاتالیز شده توسط فلز واسطه

 • دانلود کتاب مقدمه ای بر تقارن و نظریه گروه برای شیمیدان ها

 • دانلود کتاب شمارش پیشرفته فوتون اثر Peter Kapusta سال 2015

 • دانلود کتاب تشخیص کربوهیدارت: مسایل بیولوژیکی، روش ها

 • دانلود کتاب ساختار الکترونی و اتم ها و مولکول های محدود شده

 • دانلود کتاب خواص الکترونی و مغناطیسی مولکول های کایرال

 • دانلود هندبوک شیمی هسته ای اثر Attila Ve´ rtes سال 2011

 • دانلود کتاب هندبوک بیوسرامیک ها و بیوکامپوزیت ها

 • دانلود کتاب سیتریک اسید اثر Alexander Apelblat سال 2014

 • دانلود کتاب DNA در شیمی سوپرامولکولار و نانوتکنولوژِی

 • دانلود کتاب بیوشیمی (Biochemistry) اثر جرمی برگ Jeremy M. B

 • دانلود کتاب روش های سنتز مواد نانو ساختار, خواص و کاربردها اثر Philippe Knauth سال 2002

 • دانلود کتاب بازسازی زئولیت های طبیعی اثر HABBIB GHOBARKAR

 • دانلود کتاب شیمی محیط زیست و توکسولوژی جیوه اثر GUANGLIANG L

 • دانلود کتاب مواد 2D برای نانوالکترونیک اثر Michel Houssa

 • دانلود کتاب واکنش های معدنی در آب اثر Ronald L. Rich سال 200

 • دانلود کتاب شیمی بالینی اثر Michael L Bishop ویرایش هشتم سال

 • دانلود کتاب فیلم های نانو وایر معدنی منظم اثر Jian-Wei Liu

 • دانلود کتاب مدل سازی نظری طیف های ارتعاشی در فاز مایع

 • دانلود کتاب شیمی کئوردیناسیونی در قفس های پرتئینی

 • دانلود کتاب پیشرفت ها در شیمی معدنی جلد 62

 • دانلود کتاب آنالیز فلورسانس پرتو ایکس و روش های مرتبط

 • دانلود کتاب ترمودینامیک سیستم های مویینگی و سطوح

 • دانلود کتاب شیمی قضایی اثرSuzanne Bell سال 2014

 • دانلود کتاب کمپلکس های نوع گاز انبری اثر K´alm´an J. Szab´

 • دانلود کتاب واکنش های جفت شدن تقاطعی اکسایشی اثر Aiwen Lei

 • دانلود کتاب پردازش سیلیکون خورشیدی اثر Bruno Ceccaroli

 • کتاب تکامل شیمایی سیستم بیولوژیکی عناصر اثر Bernd Markert

 • دانلود کتاب تعقیب مولکول ها اثر Elizabeth Grossman سال 2009

 • کتاب آند های فلز لیتیم و باتری های فلز لیتیم قابل شارژ

 • دانلود گزارش های سالانه طیف بینی NMR جلد 90 اثر Graham Webb

 • دانلود کتاب زئولیت های متخلخل: تهیه، شناسایی و کاربردها

 • دانلود کتاب مواد متخلخل ساختار سلسله مراتبی اثر Bao-Lian Su

 • دانلود کتاب بیوکاتالیزور عملی اثر Lutz Hilterhaus سال 2016

 • دانلود کتاب شیمی آنتی بیوتیک و داروهای مرتبط

 • دانلود کتاب چارچوب های فلز آلی اثر Fahmina Zafar سال 2016

 • دانلود کتاب Frederick Sanger دوبار بزنده جایزه نوبل در شیمی

 • دانلود کتاب بیوشیمی بالینی اثر Dr Nessar Ahmed سال 2010

 • دانلود هندبوک فناوری پلاستیک اثرManas Chanda سال 2018

 • کتاب مواد مزومتخلخل برای تکنولوژی پیشرفته ذخیره انرژی

 • دانلود کتاب شیمی سبز جلبک اثر RAJESH PRASAD RASTOGI سال 2017

 • دانلود کتاب نانو ساختارهای سوپرا مواد اثر Katsuhiko Ariga

 • دانلود کتاب شیمی تغذیه مدیترانه ای اثر Amelia Martins Delgad

 • دانلود کتاب سیال، الکترولیت و فیزیولوژی اسید باز

 • دانلود کتاب یون های فلز قلیایی: نقش آنها در زندگی

 • کتاب طراحی سنتز عامل دار کردن و کاربردهای پزشکی سیلیکا

 • دانلود کتاب شیمی فیزیک شیمی کوانتوم و برهمکنش های مولکولی

 • دانلود کتاب اصلاح خواص پلیمر اثر Carlos F. Jasso-Gastinel

 • دانلود کتاب سیستم های پلیمری چندفازی اثر Andreea Irina Barzi

 • دانلود کتاب برهمکنش میان یون های فلزی و نوکلئیک اسیدها

 • دانلود کتاب شیمی اثر Julia Burdge سال 2017

 • دانلود کتاب بیوشیمی اثر Eugene CToy ویراست دوم سال 2008

 • دانلود کتاب شیمی سطح سورفکتانت ها و پلیمرها اثر Bengt Kronb

 • دانلود کتاب زندگی با شیمی اثر Angelica M. Stacy سال 2015

 • دانلود کتاب هندبوک معرف ها برای سنتز آلی اثر André B. Charet

 • آنالیز و کاربرد آمینو اسیدها و پپتیدها

 • کتاب آمینو اسید ها، پپتید ها و پرتئین ها در شیمی آلی

 • دانلود کتاب فوتوکاتالیزوری ناهمگن اثر Juan Carlos Colmenares

 • دانلود کتاب جایگزین شیرین کننده ها اثر Lyn O'Brien-Nabors

 • دانلود کتاب آنالیز تک مولکول اثر Erwin J. G. Peterman

 • دانلود کتاب مقدمه ای بر شیمی و علم پلیمر اثر Manas Chanda

 • دانلود کتاب های کالکوژنید های آمورف اثر Victor I Mikla

 • دانلود کتاب چالش ها و پیشرفت ها در شیمی و فیزیک محاسباتی

 • دانلود کتاب شیمی پایه اثر Karen Timberlake ویرایش پنجم

 • دانلود کتاب آزمایشات در شیمی فیزیک اثرCARL W. GARLAND

 • دانلود کتاب آنالیز محصولات تخریب جنگ افزار های شیمایی

 • دانلود کتاب کشف شیمی با اوربیتال های پیوند طبیعی اثر Frank W

 • دانلود کتاب تصویربرداری طیف بینی جرمی اثر Stanislav S. Rubak

 • دانلود کتاب شیمی پزشکی-فرایند کشف داروی مدرن اثر Erland Stev

 • دانلود کتاب مقدمه ای بر شیمی خاک: آنالیز و دستگاهوری

 • دانلود کتاب مبانی تکنولوژی پیشرفته اومیکس

 • دانلود کتاب شیمی آلی اثر LEROY G. WADE ویرایش نهم سال 2016

 • دانلود کتاب شیمی تجزیه اثرGary D. Christian ویرایش هفتم

 • دانلود کتاب راهنمای آزمایشگاه شیمی عمومی ویراست دهم

 • دانلود کتاب شیمی عمومی، آلی و زیستی H. Stephen Stoker

 • دانلود کتاب نانو مواد و نانو ساختارها اثر M Bardosova

 • دانلود کتاب و حل المسایل اصول شیمی تجزیه اسکوگ

 • دانلود کتاب رادیو شیمی و شیمی هسته ای اثر GREGORY CHOPPIN

 • دانلود کتاب نانو دارو اثر Yi Ge سال 2014

 • دانلود کتاب شیمی معدنی توصیفی، کئوردیناسیونی و حالت جامد

 • دانلود کتاب غربالگری محتوی بالا اثر Paul A. Johnston

 • دانلود کتاب کمپلکس و برهمکنش های RNA- پروتئین اثر Ren-Jang L

 • دانلود کتاب نانومواد برای کروماتوگرافی مایع و طیف سنجی جرمی

 • دانلود کتاب شیمی مواد پر انرژی اثر Thomas M. Klapötke

 • دانلود کتاب شیمی اثر Raymond Chang سال 2015

 • دانلود کتاب طراحی محاسباتی لیگاند اثر Barry L. Stoddard

 • دانلود کتاب نوشتن مکانیسم های واکنش در شیمی آلی ویرایش سوم

 • دانلود کتاب پروتئومتری کمی توسط طیف سنجی جرمی

 • دانلود کتاب شیمی دارویی اثر Nathan Brown سال 2016

 • دانلود کتاب شیمی تجزیه برای تکنیسین ها اثرJohn Kenkel سال 20

 • دانلود کتاب مفاهیم شیمی آلی و کاربردهای شیمی آلی برای شیمی

 • دانلود کتاب نانو داروها اثر Martin Braddock سال 2016

 • دانلود کتاب شیمی آلی اصول و مکانیسم ها

 • دانلود کتاب پیشرفت های جدید در شیمی پزشکی اثر Carlton Anthon

 • دانلود کتاب خاکستر زئولیت: نوآوری ها، کاربردها و دستورات اثر

 • دانلود کتاب شناسایی پوشش ها بر پایه زئولیت برای جذب سطحی پمپ

 • دانلود کتاب اربیتال های مولکولی کمپلکس های فلز واسطه

 • دانلود کتاب بیولومینسانس: مبانی و کاربردها در بیوتکنولوژِی

 • دانلود کتاب شیمی در محصولات طبیعی آلی اثر Y. Asakawa سال 201

 • طیف بینی EMR/ESR/EPR برای شناسایی نانو مواد

 • هیدروژن دار شدن کاتالیتیکی برای افزایش ارزش زیست توده

 • دانلود کتاب روش های سنتزی مدرن در شیمی کربوهیدرات

 • دانلود کتاب چارچوب های فلز آلی اثر Jianwen Jiang سال 2015

 • دانلود کتاب علم و اصول پلیمرهای پزشکی بیوتخریب پذیر اثر Xian

 • دانلود کتاب جذب سطحی بر روی چارچوب های فلز آلی

 • دانلود کتاب و حل المسایل بیوشیمی اثر Reginald H. Garrett ویر

 • دانلود کتاب شیمی و بیولوژِ ی شیمایی اثرRoman Joswik سال 2015

 • دانلود کتاب تولید مقیاس بالا سلول های یون Li بر پایه کاغذ اث

 • دانلود کتاب واکنش های آلی ردوکس فوتوکاتالیز شده نور مرئی

 • دانلود کتاب عملکرد سیستم های فوتو ولتائیک اثر Nicola Pearsal

 • دانلود کتاب چارچوب های فلز آلی برای کاربردهای فونتیک اثر Ban

 • دانلود کتاب نانوساختارها اثر Alessandra L. Da Róz سال 2017

 • دانلود کتاب پلیمرهای کوئوردیناسیونی و چارچوب های آلی فلزی اث

 • دانلود کتاب بیو کامپوزیت های سبز اثرMohammad Jawaid سال 2017

 • دانلود کتاب صنعت پالپ و کاغذ اثر Pratima Bajpai سال 2017

 • دانلود کتاب از زئولیت تا مواد MOF متخلخل اثر Ruren Xu سال 20

 • دانلود کتاب کاربردهای بیومدیکال مواد پلیمری و کمپوزیت ها اثر

 • دانلود کتاب مواد ساختمانی پایدار: سرباره مس اثر Ravindra K.

 • دانلود کتاب فهم و مدلینگ انتقال انرژِی رزونانس نوع فاستر

 • دانلود کتاب های کشف دارو II و III اثر Janos Fischer سال 20

 • دانلود کتاب سنتز نامتقارن آمینواسیدها اثرAshot S. Saghyan

 • دانلود کتاب پیشرفت ها در شیمی بالینی اثر Gregory Makowski س

 • دانلود کتاب میکرو- و نانوتکنولوژِ در توسعه واکسن اثرMARIUSZ

 • دانلود هندبوک واکنشگرها برای سنتز آلی

 • دانلود کتاب کمومتریکس

 • دانلود کتاب یک دوره آزمایشگاهی در نانو فناوری و علم نانو

 • دانلود کتاب نانوتکنولوژِی برای میکروالکترونیک و اپتو الکترون

 • دانلود کتاب تجاری سازی نانوتکنولوژِی

 • دانلود کتاب نانوفناوری و سلامت بشر

 • دانلود کتاب پیشرفت ها در نانوتکنولوژی و محیط زیست

 • دانلود کتاب فرایندهای سبز برای نانوتکنولوژِی اثر Vladimir

 • دانلود رایگان کتاب کاربردهای الکتروشیمی در پزشکی سال 2017

 • دانلود کتاب روندها در بیو الکترو آنالیز اثر Frank-Michael Ma

 • دانلود کتاب اکتشاف لرزه ای هیدروکربن اثر Hamid N. Alsadi

 • دانلود کتاب زمین شیمی ایزوتوپ: منشا و تشکیل سنگ های مگنز

 • دانلود کتاب Nanofabrication اثر Zheng Cui سال 2017

 • کتاب به دام انداختن کربن دی اکسید: یک راه موثر با گرمایش

 • دانلود کتاب بتائین

 • دانلود رایگان کتاب واکنش های سیکلو ادیشن در سنتز آلیدانلود ر

 • دانلود کتاب شیمی محیط زیست اثر STANLEY E. MANAHAN سال 2010

 • دانلود کتاب خود تجمعی برای مواد عامل دار اثر Yutaka Matsuo

 • دانلود کتاب ایده های شیمی کوانتومی اثر LUCJAN PIELA سال 2014

 • دانلود کتاب Metal Response in Cupriavidus metallidurans

 • هندبوک شیمی صنعتی و بیوتکنولوژی اثر James A.Kent سال 2017

 • کتاب درسی شیمی پزشکی اثرV. Alagarsamy سال 2012

 • کتاب اصول شیمی معدنی اثر Brian W. Pfennig سال 2015

 • دانلود کتاب حقایقی بر دیکشنری شیمی معدنی

 • دانلود کتاب نامگذاری ترکیبات در شیمی معدنی

 • دانلود کتاب دانشنامه پلیمر اثر CAROLINE E. JONES سال 2011

 • دانلود کتاب پیش فراوری محلول آبی زیست توده گیاهی

 • دانلود کتاب کایرالیته در شیمی فلزات واسطه

 • دانلود کتاب زیست محصولات و زیست سوخت های پیشرفته

 • روش های محاسباتی در شیمی لانتانیدها و اکتینید ها

 • کتاب شیمی فیزیک معدنی Andreja Bakac

 • دانلود هندبوک نانو الکتروشیمی Mahmood Aliofkhazraei اثر سال

 • دانلود کتاب فلزات در پزشکی اثر JAMES C. DABROWIAK سال 2010

 • طیف سنجی جرمی معدنی Inorganic Mass Spectrometry

 • مقدمه ای بر شیمی معدنی بیولوژیکی

 • کتاب فوتوشیمی عملی اثر Giacomo Bergamini سال 2016

 • شیمی کئوردیناسیونی: جلد 9 کاربرد شیمی کئوردیناسیونی

 • کتاب سیستم های جامع بالا و مدیریت ایمن در صنایع خطرناک

 • دانلود کتاب شیمی آلی سولومونز ( چاپ دوازدهم، 2016)

 • دانلود کتاب ایمنی ذاتی در محل های شیمایی اثر Paul T. Anastas

 • دانلود کتاب کیلیت شدن فلز در پزشکی اثر Robert Crichton سال 2

 • دانلود کتاب پلیمرهای پیشرفته در پزشکی اثر Francesco Puoci

 • دانلود کتاب تهیه نمونه مدرن برای کروماتوگرافی

 • دانلود کتاب نظریه ساده شده مناطق پلاستیکی اثر Hartwig Hübel

 • دانلود کتاب شیمی جو و آئروسل اثر V. Faye McNeill سال 2014

 • دانلود کتاب مواد جدید عامل دار بر پایه سلولر اثر Haisong Qi

 • دانلود کتاب فلش زدن در شیمی معدنی اثر Abhik Ghosh سال 2014

 • دانلود کتاب حمل و نقل مایع در مقیاس نانو

 • دانلود کتاب کاربردهای کالکوژنیدها: S ، Se و Te اثر Gurinder

 • دانلود کتاب شیمی ترکیبات هلیسن اثر Chuan-Feng Chen سال 2017

 • دانلود کتاب کمومتریکس در کاربردهای عملی

 • دانلود کتاب اکسید های عامل دار همبسته اثر Hiroaki Nishikaw

 • دانلود کتاب مباحث جاری در کیفیت هوا Current Air Quality Issu

 • دانلود کتاب مواد اطلاعات، مواد هوشمند برای معماری تطبیقی

 • دانلود کتاب کاربردهای مهندسی نانوتکنولوژِی اثر Viswanatha Sh

 • دانلود کتاب دوازدهمین کنگره بین المللی سرامیک

 • دانلود کتاب تشدید کننده های نوری نیمه هادی بر پایه کوانتوم

 • دانلود کتاب روش های تجزیه ای در شیمی سوپرامولکولار

 • دانلود کتاب شیمی تجزیه برای میراث فرهنگی اثر Rocco Mazzeo

 • دانلود کتاب لیگنین و لیگاند ها به عنوان مواد خام تجدیدپذیر ا

 • دانلود کتاب کروماتوگرافی ستونی اثر Dean F. Martin سال 2013

 • دانلود کتاب نانوتکنولوژِی و مهندسی احیاکننده اثر Cato T. Lau

 • دانلود کتاب مقدمه ای بر شیمی خاک اثر Alfred R. Conklin, Jr

 • دانلود کتاب واکنش های کوپلینگ تقاطعی بر پایه Fe و Ni

 • دانلود هندبوک آنالیز مقدار ناچیز (trace) اثر Irena Baranows

 • کتاب ترمودینامیک, ترمودینامیک آماری و سینتیک ویرایش سوم

 • دانلود کتاب نانوکاتالیزور در مایعات یونی اثر Martin H. G. P

 • دانلود کتاب آمینو اسیدها، پپتیدها و پروتئین ها در شیمی آلی ا

 • دانلود کتاب زئولیت ها و مواد شبه زئولیت اثر Bert F. Sels سال

 • دانلود کتاب کروماتوگرافی تهیه ای اثر Henner Schmidt-Traub

 • دانلود کتاب ANALYTICAL CHEMISTRY FROM LABORATORY TO PROCESS

 • شیمی به عنوان یک بازی ساخت مولکولی اثر SASON SHAIK سال 2016

 • دانلود کتاب Nanotechnology The Future is Tiny

 • دانلود کتاب ابزارهای طراحی محصول شیمایی اثر Mariano Martı´n

 • دانلود کتاب نانوفناوری و علوم گیاهی اثر Manzer H. Siddiqui

 • کتاب نانوالکترونیک مهندسی کوانتومی نانو خودتجمع های ابعاد

 • دانلود کتاب میکرو- و نانوتکنولوژِی در توسعه واکسن اثرMARIUSZ

 • دانلود کتاب نانو فناوری اثر Sulabha K. Kulkarni ویرایش سوم

 • دانلود کتاب اصول علم نانو و نانوتکنولوژی

 • دانلود کتاب چارچوب های فلز آلی به عنوان کاتالیزور ناهمگن

 • دانلود کتاب راهنمای NMR فلوئور برای شیمیدانان آلی

 • طیف سنجی جرمی ترکیبات آلی فلزی، کئوردیناسیونی و معدنی

 • کتاب شیمی برای امروز: عمومی ، آلی و بیوشیمی ویراست 2014

 • دانلود کتاب شیمی آلی کری ویراست دهم سال 2017

 • دانلود کتاب شیمی آلی اثر Herbert Meislich ویرایش چهارم

 • دانلود کتاب گزینش پذیری مستقیم در سنتز آلی اثر Tanja Gaich

 • الکتروشیمی بیومعدنی اثر Ole Hammerich سال 2007

 • دانلود کتاب Nanotechnology Toward the Sustainocene

 • دانلود کتاب روش های ساختاری در شیمی معدنی مولکولی

 • دانلود کتاب مقدمه ای بر مبانی نانو تا علم نانو و نانو فن آور

 • دانلود کتاب Optical Guided-wave Chemical and Biosensors II

 • دانلود کتاب نانو فن آوری: فهم سیستم های کوچک

 • نانو تکنولوژِی یک الگو و پارادایم کشاورزی

 • دانلود کتاب کمپلکس های قفس فلزی اثر Yan Voloshin سال 2017

 • دانلود کتاب میکرو و نانو سیستم ها برای بیوتکنولوژی

 • دانلود کتاب کمپوزیت های سیلیکا آئروژل اثر Mahesh Sachithanad

 • دانلود کتاب کاتالیزور اسید برونستد نامتقارن اثر Magnus Ruep

 • دانلود کتاب نانوساختارهای اکسید یک بعدی بدست آمده توسط سل-ژل

 • کتاب هیدروکربن های آروماتیک: تهیه و خواص فیزیکی Robert Marti

 • دانلود کتاب بیوکاتالیست عملی اثر Lutz Hilterhaus سال 2016

 • دانلود کتاب استیل سالیسیلیک اسید اثر KarstenSchrör سال 2016

 • دانلود کتاب شیمی پروتین و نوکلییک اسید اثر Shan S. Wong سال

 • کتاب کمپلکس های نیتروزیل در شیمی معدنی، بیوشیمی و پزشکی

 • دانلود کتاب شیمی متالو پروتئین

 • دانلود کتاب شیمی:ماهیت مولکولی ماده و تغییر

 • دانلود کتاب شیمی اثر توماس گیلبرت ویرایش پنجم سال 2018

 • دانلود کتاب گرافن اکسید اصول و کاربردها اثرAyrat M. Dimiev سال 2017

 • دانلود کتاب و حل المسایل کتاب شیمی زومدال ویراست نهم سال 201

 • دانلود کتاب باتری های Li–S و Li–O2 با انرژی بویژه بالا

 • دانلود کتاب نانو کانال ها و نانوحفره های اصلاح شده شیمایی اثر Mario Tagliazucchi سال 2017

 • دانلود کتاب پلیمرها و پلاستیک های اولمن (Ullmann)

 • دانلود کتاب عمومی, آلی و بیوشیمی اثر Katherine J. Denniston سال 2017

 • دانلود کتاب شیمی فیزیک اثر Thomas Engel ویراست سوم سال 2013

 • دانلود کتاب شیمی: اصول و واکنش ها اثر William L. Masterton

 • دانلود کتاب شیمی کئوردیناسیونی آنیون اثر Kristin Bowman-Jame

 • دانلود کتاب شیمی آلی: ساختار, مکانیسم, و سنتز

 • دانلود کتاب وسایل پزشکی و بیومواد برای توسعه جهان

 • دانلود کتاب نانوبیوتکنولوژِی برای کاربردهای حسگر اثر Ajeet Kumar Kaushik سال 2017

 • دانلود کتاب شیمی خاک و محیط زیست اثر William Bleam

 • هندبوک معرف ها برای سنتز آلی اثر André B. Charette

 • دانلود کتاب چارچوب های آلی - فلزی

 • کتاب فهم اصول شیمی آلی اثر Steven F. Pedersen سال 2011

 • دانلود کتاب شیمی معدنی پارسل کاتز Inorganic Chemistry Purcel

 • دانلود کتاب چارچوب های فلز آلی لانتانید اثر Peng Cheng سال 2015

 • دانلود کتاب اطلس های آسیب مواد اثر George Wypych سال 2017

 • شیمی آرن (Arene) روش ها و مکانیسم های واکنش های آروماتیک

 • کتاب شیمی و واکنش پذیری شیمایی اثر John C. Kotz ویرایش نهم

 • پکیج کتاب با موضوع آئروژل aerogel book

 • دانلود هند بوک سل-ژل The Sol-Gel Handbook

 • پکیج کتاب های نانو ذرات nanoparticles

 • پکیج کتاب با عنوان شیمی محاسباتی

 • پکیج کتاب های شیمی آلی

 • دانلود کتاب شیمی آلی اثر William H. Brown ویرایش هشتم سال 2018

 • دانلود کتاب شیمی آلی فلزی فلزات واسطه کرب تری ویرایش ششم سال

 • کتاب خواص نوری پلیمرهای عامل دار و کاربردهای مهندسی نانو

 • حل المسائل شیمی آلی پیشرفته کری پارت A و B به همراه کتب اصلی

 • دانلود حل المسائل شیمی فیزیک پیتر اتکینز + کتاب اصلی

 • دانلود کتاب درسی بیوشیمی معدنی : عناصر معدنی در شیمی زیستی

 • دانلود کتاب درسی شیمی معدنی اثر James E. House سال 2008

 • دانلود کتاب شیمی تجزیه اثر Gary D. Christian سال 2014

 • پکیج کتاب های کوانتوم دات ها quantum dots

 • دانلود کتاب اصول بیوشیمی لنینجر ویرایش ششم سال 2013

 • دانلود کتاب شیمی آلی دیوید کلین (Klein) ویراست سوم 2017

 • دانلود کتاب مسائل شیمی معدنی ساختاری

 • دانلود کتاب و حل المسایل شیمی اثر Kenneth W. Whitten

 • دانلود کتاب فرایند های الکتروشیمایی در سیستم های بیولوژیکی

 • دانلود کتاب کلاس های ترکیب کربوکسیلیک بیو فعال

 • دانلود کتاب مفاهیم پایه ای پراش پرتو x

 • دانلود کتاب خوردگی جوی اثر Christofer Leygraf سال 2016

 • دانلود کتاب فلش زدن در شیمی معدنی اثر Abhik Ghosh سال 2014

 • دانلود کتاب تکنیک های nmr با رزولوشن بالا در شیمی آلی اثر Ti

 • دانلود کتاب شیمی عمومی:اصول و کاربردهای مدرن اثر Petrucci

 • دانلود کتاب اصول شیمی مدرن ویرایش هفتم اثر D A V I D W . O X

 • دانلود کتاب شیمی اثر PAUL FLOWERS سال 2017

 • دانلود کتاب مبانی شیمی کالج موریس هین (Morris Hein) 2016

 • دانلود کتاب شیمی آلی طراحی و عملکرد دارو

 • دانلود کتاب هماتولوژی دامپزشکی و شیمی بالینی

 • کتاب شیمی غذا Fennema’s food chemistry ویراست پنجم 2017

 • دانلود کتاب جداسازی پیشرفته Advanced Separation

 • دانلود کتاب طیف بینی جرمی برای مطالعات بیوشیمایی بر روی سنتز

 • دانلود کتاب شبیه سازی ترمودینامیک فازهای جامد

 • دانلود کتاب شیمی کوانتوم لواین به همراه حل المسائل

 • دانلود کتاب Eco-friendly Polymer Nanocomposites

 • دانلود هندبوک آئروژل ها اثر Michel A. Aegerter سال 2011

 • دانلود کتاب شیمی Chemistry تیمبرلیک ویراست دوازدهم

 • دانلود کتاب شیمی آلی اثر Paula Yurkanis Bruice سال 2016

 • دانلود کتاب Surface Treatments for Biological, Chemical, and

 • دانلود کتاب The Chemical Bond III

 • دانلود کتاب Upconverting Nanomaterials

 • دانلود کتاب شیمی آلی اثر David Klein سال 2017

 • دانلود کتاب زیست شناسی مولکولی سلول اثر Bruce Alberts سال 2015

 • دانلود کتاب شیمی اثر Tro Nivaldo J ویرایش چهارم سال 2017

 • دانلود رایگان کتاب اصول شیمی نگرش مولکولی

 • دانلود کتاب شیمی آلی به عنوان زبان دوم اثرDAVID KLEIN ویرایش چهارم سال 2017

 • دانلود کتاب شیمی علم مرکزی (ویرایش 13)

 • دانلود هندبوک تبدیلات C-H : کاربردها در سنتز آلی

 • دانلود کتاب شیمی تجزیه جامع جلد 75-شناسایی و آنالیز میکروپلاستیک ها اثر Teresa A.P سال 2

 • دانلود کتاب و حل المسائل شیمی معدنی میسلر ویراست پنجم

 • کتاب نانو فن آوری سرطان Cancer Nanotechnology

 • دانلود کتاب شیمی معدنی برای علوم محیط زیست و زمین شناسی

 • دانلود کتاب شیمی معدنی در تمرکز III اثر Gerd Meyer سال 2006

 • دانلود رایگان کتاب پلیمرهای معدنی

 • مقدمه ای بر شیمی کئوردیناسیون

 • 
  free
hit counter