منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود کتاب شیمی اثر Theodore L. Brown ویراست ۱۴ سال ۲۰۱۷

دانلود کتاب شیمی اثر Theodore L. Brown ویراست ۱۴ سال ۲۰۱۷

دانلود کتاب  والیدامایسین و مشتقات آن اثر Xiaolong  سال 2017

دانلود کتاب والیدامایسین و مشتقات آن اثر Xiaolong سال 2017

پکیج کتاب های طیف سنجی مادون قرمز (IR) و طیف سنجی رامان

پکیج کتاب های طیف سنجی مادون قرمز (IR) و طیف سنجی رامان

پکیج کتاب های شیمی سوپرا مولکولار

پکیج کتاب های شیمی سوپرا مولکولار

دانلود کتاب شیمی معدنی برای علوم محیط زیست و زمین شناسی

دانلود کتاب شیمی معدنی برای علوم محیط زیست و زمین شناسی

کتاب نانو فن آوری سرطان Cancer Nanotechnology

کتاب نانو فن آوری سرطان Cancer Nanotechnology

دانلود کتاب چارچوب های آلی - فلزی

دانلود کتاب چارچوب های آلی - فلزی

دانلود کتاب و حل المسائل شیمی معدنی میسلر ویراست پنجم

دانلود کتاب و حل المسائل شیمی معدنی میسلر ویراست پنجم

دانلود کتاب و حل المسائل شیمی معدنی میسلر ویراست پنجم

دانلود کتاب و حل المسائل شیمی معدنی میسلر ویراست پنجم

کتاب نانو فن آوری سرطان Cancer Nanotechnology

کتاب نانو فن آوری سرطان Cancer Nanotechnology

دانلود رایگان کتاب پلیمرهای معدنی

دانلود رایگان کتاب پلیمرهای معدنی

مقدمه ای بر شیمی کئوردیناسیون

مقدمه ای بر شیمی کئوردیناسیون


  داروهای شیمی

بخشی از داروهای شیمی درمانی در داخل کشور تولید می شود

ش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو در رابطه با داروهای شیمی درمانی که برخی از آنها به کشور وارد نمی شود و بیماران ملزم به استفاده از مشابه داخلی هستند در صورتی که پزشکان در نسخه های خود داروی خارجی را تجویز می کنند، گفت: وقتی می گویند داروهای شیمی درمانی اثربخشی لازم را ندارد، یعنی با این ...


ادامه مطلب

بخشی از داروهای شیمی درمانی در داخل کشور تولید می شود

ش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو در رابطه با داروهای شیمی درمانی که برخی از آنها به کشور وارد نمی شود و بیماران ملزم به استفاده از مشابه داخلی هستند در صورتی که پزشکان در نسخه های خود داروی خارجی را تجویز می کنند، گفت: وقتی می گویند داروهای شیمی درمانی اثربخشی لازم را ندارد، یعنی با این ...


ادامه مطلب

free
hit counter