منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود کتاب شیمی اثر Theodore L. Brown ویراست ۱۴ سال ۲۰۱۷

دانلود کتاب شیمی اثر Theodore L. Brown ویراست ۱۴ سال ۲۰۱۷

دانلود کتاب  والیدامایسین و مشتقات آن اثر Xiaolong  سال 2017

دانلود کتاب والیدامایسین و مشتقات آن اثر Xiaolong سال 2017

پکیج کتاب های طیف سنجی مادون قرمز (IR) و طیف سنجی رامان

پکیج کتاب های طیف سنجی مادون قرمز (IR) و طیف سنجی رامان

پکیج کتاب های شیمی سوپرا مولکولار

پکیج کتاب های شیمی سوپرا مولکولار

دانلود کتاب شیمی معدنی برای علوم محیط زیست و زمین شناسی

دانلود کتاب شیمی معدنی برای علوم محیط زیست و زمین شناسی

کتاب نانو فن آوری سرطان Cancer Nanotechnology

کتاب نانو فن آوری سرطان Cancer Nanotechnology

دانلود کتاب چارچوب های آلی - فلزی

دانلود کتاب چارچوب های آلی - فلزی

دانلود کتاب و حل المسائل شیمی معدنی میسلر ویراست پنجم

دانلود کتاب و حل المسائل شیمی معدنی میسلر ویراست پنجم

دانلود کتاب و حل المسائل شیمی معدنی میسلر ویراست پنجم

دانلود کتاب و حل المسائل شیمی معدنی میسلر ویراست پنجم

کتاب نانو فن آوری سرطان Cancer Nanotechnology

کتاب نانو فن آوری سرطان Cancer Nanotechnology

دانلود رایگان کتاب پلیمرهای معدنی

دانلود رایگان کتاب پلیمرهای معدنی

مقدمه ای بر شیمی کئوردیناسیون

مقدمه ای بر شیمی کئوردیناسیون


  Accounts-of-Chemical-Research

 

 

 

 اگر دانشجوی تحصیلات تکمیلی هستید حتما می دانید که برای نوشتن مراجع در پایان نامه ها و نیز مقالات باید فرمت خاصی رو رعایت کرد.

صرفنظر از اینکه در هر دانشگاه و هر مجله قواعد ویژه ای برای رفرنس دهی وجود دارد اما همواره نام ژورنال ها به شکل مخفف شده ذکر می شود. در ادامه نام کامل و اختصارت مجلات

Bioscience journal title abbreviations A

  تقدیم می شود!


ادامه مطلب

 

 

 

 اگر دانشجوی تحصیلات تکمیلی هستید حتما می دانید که برای نوشتن مراجع در پایان نامه ها و نیز مقالات باید فرمت خاصی رو رعایت کرد.

صرفنظر از اینکه در هر دانشگاه و هر مجله قواعد ویژه ای برای رفرنس دهی وجود دارد اما همواره نام ژورنال ها به شکل مخفف شده ذکر می شود. در ادامه نام کامل و اختصارت مجلات

Bioscience journal title abbreviations A

  تقدیم می شود!


ادامه مطلب

free
hit counter